Beta

Beta – en akties beta-værdi fortæller, om en aktiekurs svinger mere eller mindre end markedet som helhed og er således et mål for samvariationen med aktiemarkedet.

Søg efter andre ord