Bestyrelse

En bestyrelse er direktørernes chef i dagligdagen i selskaber og investeringsforeninger.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for fastsatte tidsintervaller. De fleste kan dog genvælges. 

Bestyrelsen overvåger den daglige ledelses arbejde i virksomheden eller investeringsforeningen.

Søg efter andre ord