Active share

Active share viser andelen af værdipapirer i porteføljen, som er lig med indekset, og er mellem 0 og 100. Hvis Active share er 50, så afviger halvdelen af porteføljen fra indekset. Tallet skal være meget lavt i indeksfonde. Hvis Active share er 95, så er kun 5 pct. af fondens beholdning lig med indeksets sammensætning.

Søg efter andre ord