Terminsdag

Den dag låntager betaler renter og afdrag på en obligation kaldes terminsdagen. Som investor modtager du renter og evt afdrag eller indfrielse – se udtræk – på terminsdagen.

Søg efter andre ord