Statsobligationer

Statsobligation er en obligation, hvor en stat er låntager. Se obligationer.

Renten er typisk lavere, når risikoen er lav, og højere, når risikoen er høj.

Risikoen på en sådan obligation afgøres af låntagers betalingsevne (kan oftest aflæses via obligationens rating. Rating er en karakter, man typisk giver til låntagere på obligationer) og løbetiden.

Stater i den vestlige verden har typisk lav risiko mens stater i udviklingslandene har højere risiko og vil derfor have en højere rente. Obligationer fra udviklingslande kaldes kaldes emerging markets debt. Emerging markets er betegnelsen for nye markeder.

Renten er typisk lavere, når risikoen er lav, og højere, når risikoen er høj.

Søg efter andre ord