Sektorrisiko

Aktiemarkederne inddeles typisk i 10 overordnede sektorer. Eksempler på sektorer er sundhedspleje, kommunikation, forbrugsgoder og industri. Sektorrisikoen er udtryk for, at selskaber i samme sektor ofte påvirkes af de samme forhold.
Hvis f.eks. de amerikanske sundhedsmyndigheder skærper kravene til medicinalselskabers produkter, så kan det få kurserne til at falde i hele sundhedssektoren.

Søg efter andre ord