SDRO

Særligt Dækkede Realkredit Obligationer (SDO) blev indført i Danmark i 2007. Før indførelsen skulle der være sammenhæng mellem realkreditlån og de obligationer, der finansierede disse lån.

Det vil sige, at et 30 årigt lån med en rente på 5 % skulle finansieres via udstedelsen af en 30 årig obligation med en kupon på 5 %.

Via SDRO’er kan realkreditinstitutter finansiere dette lån med en anden løbetid og kupon.

Søg efter andre ord