Omsætningshastighed

Omsætningshastigheden er et udtryk for, hvor mange gange en investeringsfonds beholdning af værdipapirer er omsat i løbet af et år.

Søg efter andre ord