Nutidsværdi

Nutidsværdien af en investering er den nutidige værdi af en række fremtidige indtægter og udgifter, når man tager hensyn til renten.

Beregningen bruges blandt andet til at bedømme, om en investering kan betale sig, samt til at sammenligne alternative investeringsmuligheder.

Beregningen tilbagediskonterer de fremtidige indtægter og udgifter med diskonteringsrenten.

Søg efter andre ord