Korrelation

Et matematisk udtryk for, hvor meget to værdipapirer svinger i takt. Jo mere en stigning på ét marked følges af en stigning på et andet, desto større er korrelationen mellem de to markeder. Søger man den mest stabile investering, bør man generelt sammensætte sin portefølje af investeringer, hvor korrelationen er lille – det er en af grundtankerne i diversificering.

Søg efter andre ord