Futures

Future er en standardiseret terminsforretning om at købe eller sælge det underliggende aktiv, på en på forhånd aftalt pris og på et på forhånd aftalt tidspunkt. Er typisk optaget til handel på en børs og følger en række standarder.

Søg efter andre ord