Ex-kupon

Når en obligation købes uden ret til den næste rentetilskrivning.

Søg efter andre ord